FITTR GAMES 2K18 survey recap

Naar aanleiding van de survey die is gehouden omtrent de FITTR Games hebben we een re-recap gemaakt van de ingevulde antwoorden. Wij willen iedereen die de survey heeft ingevuld enorm bedanken voor de input. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze evenementen blijvend te laten ontwikkelen. Mocht je na het lezen van onderstaande verbeterpunten aanvullende feedback hebben horen we dit uiteraard graag.

 

Wat zou er omtrent de communicatie verbeterd kunnen worden?

1. Het leaderboard sneller up-to-date brengen.

In de communicatie tijdens de aanloop naar het event is gecommuniceerd dat de leaderboards op de maandag na een afgesloten week om 18:00 uur up-to-date zouden zijn. Aangezien we begrijpen dat je enorm benieuwd bent naar jouw score t.o.v. de andere atleten zijn we tijdens het event al op zoek gegaan naar een minder arbeidsintensieve manier om de scores te verwerken. Hiervoor zijn toen al een aantal ideeën uit voortgekomen en zelfs al een aantal toegepast (thanks to Excel-koning Max). Bij een komende editie is ons doel om het proces meer te automatiseren zodat het een stuk efficiënter en sneller online komt.

2. De bewegingsstandaarden vooraf duidelijker hebben en deze dan ook niet meer wijzigen.

We waarderen het enorm dat sommigen ons wezen op niet matchende punten in de announcement video’s met de uiteindelijke standaarden. Dit geeft aan dat er met volle interesse is gekeken. Ondanks de intensieve voorbereiding waarin al veel finetuning van de workouts heeft plaatsgevonden zijn er toch een aantal foutjes ingeslopen. Bij een volgende editie plannen we het filmen van de announcement’s eerder en gaan we de filmpjes kritisch laten double-checken door minimaal 2 andere coaches.

Wat betreft het aanpassen van bepaalde bewegingen of bewegingsstandaarden willen we wel duidelijk maken dat we op zoek zijn geweest naar de ideale combinatie van FUN + FAIR. Wanneer we merkten dat een van deze elementen in het geding kwam hebben we geprobeerd zo snel en duidelijk mogelijk in te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan het toch afmeten van de juiste hoogte bij de HSPU, om dit duidelijk te maken voor de judges en daardoor dus eerlijker voor de deelnemende atleten. 

 

Wat zou er betreft de workouts beter gekund hebben? 

1. De timecap van de workouts waren in de meeste gevallen erg krap, waardoor het voor veel atleten niet haalbaar was om de workout helemaal af te ronden.

Dit was ook het grootste aandachtspunt van de coaches tijdens de evaluatie van de Games. Drie van de vier workouts die uitgevoerd zijn, zijn licht gemodificeerde WOD’s uit verschillende jaren van de CrossFit Open en CrossFit Games. Vanwege de aanpassingen (voornamelijk regressies) hebben we schattingen gedaan van de benodigde tijd per WOD, waarin we ook het logistieke element hebben meegenomen. Komende editie gaan we dit meer aandacht besteden aan het pre-testen van de workouts om de timecaps daar beter op aan te passen. In sommige gevallen kan het juist ook de bedoeling zijn van de workout om de standaard buiten de timecap te laten vallen. Het is dan ook een goed idee om de onderbouwing van de workouts komend jaar te delen voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn.

2. Er zat een groot niveauverschil in de Scaled klasse.

Aangezien we het event voor iedere atleet binnen FITTR toegankelijk en uitdagend willen maken zijn we aan het brainstormen over een extra klasse. Deze klasse zou tussen Scaled en Rx in komen te zitten. Ook zouden we als coaches meer kunnen sturen in de juiste richting wat betreft het kiezen van de juiste divisie. Mocht je een goed idee hebben hiervoor horen we dat graag! 

 

Wat kon er beter in het gehele evenement?

1. Genoeg judges aanwezig voor het beoordelen van de workouts.

Gezien het aantal deelnemers (56 personen) zijn we niet in staat geweest om iedereen gejudged te laten worden door enkel personen met het CrossFit Judge Certificate (3 personen in onze box). Hierdoor zijn we genoodzaakt geweest om ook de atleten in te zetten als judges tijdens de Games. Dit is iets wat een beetje ‘vanzelf’ is gevormd tijdens de eerste Games uren op het rooster. Bij een volgend evenement gaan we dit duidelijk communiceren, ook intern, zodat we ook hier een bepaald ‘protocol’ voor opzetten. Bijvoorbeeld: niemand van dezelfde klasse een atleet laten judgen, een duidelijke briefing voor de workouts beginnen, etc.

2. De Games niet direct na de CrossFit Open plannen.

Dit is inderdaad iets waar we, mogelijk in de toekomst, rekening mee dienen te houden. Echter hebben we een weloverwogen keuze gemaakt voor de datum waarop de Games heeft plaatsgevonden. Voornamelijk omdat we merkten dat velen wel kennis wilden maken met een ‘wedstrijd’ maar de Open een stap te ver vonden. Daarom zijn de FITTR Games in het leven geroepen; om in onze vertrouwde omgeving kennis te maken met een soort gelijk event en niet gelijk tegen de hele wereld te hoeven “strijden”.

 

FITTR GAMES 2K18 – VERDICT

Vanzelfsprekend gaat niet alles perfect de eerste keer, maar met een gemiddeld cijfer van een 4.3/5 voor de gehele organisatie (en de mooie reacties die we hebben ontvangen) mogen we spreken van een succesvol evenement. We kijken terug op een event dat onze community nog mooier en sterker heeft gemaakt. Bij een volgende editie zien we jouw deelname dan ook weer graag verschijnen!