Wij geloven erin dat elke training gevarieerd moet zijn. Wij geloven in het programmeren van workouts die bijdragen aan de vooruitgang in het dagelijks leven. Gelukkig spendeert onze Head Coach veel tijd en energie aan het maken van workouts die passen bij onze trainingsfilosofie. Onze dagelijkse workouts (workout of the day) zijn elke week op voorhand te zien, hieronder zie je onze CrossFit workouts en weightlifting, powerlifting en gymnastics focus van deze week:

MAANDAG 08-08-2022

CROSSFIT

“Rush Hour”

Every 1:00 x 20 Rounds

1. 50 Double Unders
2. 15 DB Snatches
3. 6 Devil’s Press Box Step Over 20/24″
4. Rest

WEIGHTLIFTING

Clean & Jerk Focus

POWERLIFTING

Deadlift Focus

DINSDAG 09-08-2022

CROSSFIT

“Glen Hero Workout”

For Time

30 Clean-and-Jerks
1 mile Run (1600m)
10 Rope Climbs
1 mile Run (1600m)
100 Burpees

95/135lbs 42,5/60kg

WEIGHTLIFTING

Hang Snatch Focus

POWERLIFTING

Press Focus

WOENSDAG 10-08-2022

CROSSFIT

“Villa Volta”

00:00 – 05:00
15-12-9
Handstand Push-Ups
Barbell Front Squats

05:00 – 08:00
Rest

08:00 – …..
9-15-21
Shoulder To Overhead
2-4-6
Wall Walks

65/95lbs 30/42,5kg

WEIGHTLIFTING

Clean Focus

GYMNASTICS

Handstand Walk & Strength 1/8

DONDERDAG 11-08-2022

CROSSFIT

“Repke Like Epke”

A.M.R.A.P 15 Minutes

35/50 Cal Row

10 rounds
1 Toes To Bar
1 Pull-Up
1 Muscle-Up

WEIGHTLIFTING

Snatch Focus

POWERLIFTING

Squat Focus

GYMNASTICS

Handstand Walk & Strength 2/8

VRIJDAG 12-08-2022

CROSSFIT

“Plus 1”

Back Squats
5 @ 80%
3 @ 85%
1+ @ 90%

POWERLIFTING

Deadlift Focus

WEIGHTLIFTING

Jerk Focus

ZATERDAG 13-08-2022

CROSSFIT

“Prep”

For Time:

8 Knee Raises
8 Burpee Box Step Over
8 Air Squats
8 Deadlifts
10 Cal Row

6 Leg Raises
6 Burpee Box Jump Over
6 Pull-Ups
6 Cleans
10 Cal Row

6 Toes To Bar
6 Burpee Box Jump Over
6 Bar Muscle-Ups
6 Snatches
50 Double Unders

65/95lbs 30/42,5kg

GYMNASTICS

Handstand Walk & Strength 3/8

ZONDAG 14-08-2022

CROSSFIT

“Lactaid

For Time:

4 Rounds Of
21 Double Dumbbell Lunges, alt.
15 Hand Released Push-ups
9 Deadlifts

DB = 22,5/16kg

BB = 110/175lbs 50/80kg