Wij geloven erin dat elke training gevarieerd moet zijn. Wij geloven in het programmeren van workouts die bijdragen aan de vooruitgang in het dagelijks leven. Gelukkig spendeert onze Head Coach veel tijd en energie aan het maken van workouts die passen bij onze trainingsfilosofie. Onze dagelijkse workouts (workout of the day) zijn elke week op voorhand te zien, hieronder zie je onze CrossFit workouts en Weightlifting, Strength Class en Gymnastics focus van deze week.

MAANDAG 04-01-2021

CROSSFIT

“FROM THE TOP”

3 Rounds For Time:
20 DB/KB Lateral Hops
30 Alternating DB/KB Clean ’n Jerks
40 Sit-ups

WEIGHTLIFTING
Overhead Squat Focus

DINSDAG 05-01-2021

CROSSFIT

“HOMEWARD BOUND”

22 Min. AMRAP W/ Buddy Of:
22 Burpees
44 Mountain Climbers
88 Double Unders (Pinguins)

POWERLIFTING
Squat Focus

WOENSDAG 06-01-2021

CROSSFIT

“FIFTH WHEEL”

5 Rounds x 3-Min. AMRAP Of:
12 (Squat) Snatches
9 Goblet Squats
6 (Handstand) Push-ups
Rest 1 Minute Between Rounds

WEIGHTLIFTING
Clean Focus

DONDERDAG 07-01-2021

CROSSFIT

“FROM RUSSIA WITH LOVE”

12-Min. AMRAP Of:
15 Russian Swings
20 High Knees
15 Deadlift
20 High Knees

POWERLIFTING
Press Focus

VRIJDAG 08-01-2021

CROSSFIT

“RANDOMNESS”

For Time:
25 Lunges
10 Straight Legged Toe taps
15 Push-ups
20 Hollow Rocks
5 Turkish Get-up
25 Air Squats
10 V-ups
15 Push-ups
20 Hollow Rocks
5 Turkish Get-up
25 Lunges

ZATERDAG 09-01-2021

CROSSFIT

“HOT AND READY”

4 Rounds For Reps:
1 Minute Max Single Arm Bent over Row
1 Minute Max Single Arm Shoulder to Overhead
1 Minute Max Weighted Jump Squats
1 Minute Rest

GYMNASTICS
Core Conditioning & Pull Focus

ZONDAG 10-01-2021

CROSSFIT

“SPLIT TRIPLET” (CROSSFIT GAMES 2019)

5 Rounds For Time Of:
50 Double-unders / DB of KB toe-taps
10 DB Hang Split Snatches
10 DB Hang Clean and Jerks