Marleen Rhebergen CrossFit One Year Member

The One Year CrossFit Transformation Of Marleen Rhebergen

Marleen, twee, drie… en gaan! Wie ben jij?  Hoi! Ik ben Marleen Rhebergen en in het dagelijks leven werkzaam als ABA-therapeut (toegepaste gedragsanalyse) bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Ik werk vanuit de motivatie van het kind, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren. Anderhalf jaar…